Συλλαμβάνοντας την ουσία του ανθρώπου στη λήψη, ορατή είναι η υψηλότερη τέχνη της φωτογραφίας.

Friedrich Dürrenmatt.