«Συλλαμβάνοντας την ουσία του ανθρώπου στη λήψη,

ορατή είναι η υψηλότερη τέχνη της φωτογραφίας»

Friedrich Dürrenmatt