Προσωπείο με πρόσωπο • Έκθεση • 13-21 Φεβρουαρίου 2010 • Μόναχο